SELAMAT DATANG KE BLOG SK SEDC, SIBU

09 July 2010

SEMAKAN KEPUTUSAN KURSUS INDUKSI SISTEM SARAAN MALAYSIA (KISSM) SECARA ATAS TALIAN (ONLINE) KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (KPM) TAHUN 2010

Kepada semua staf SK SEDC, Sibu

Sukacita dimaklumkan bahawa satu sistem semakan keputusan Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia (KISSM) secara atas talian telah dilaksanakan di Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) pada tahun 2010. Sistem ini bertujuan untuk mempercepatkan pemakluman dan semakan keputusan KISSM serta mempercepatkan urusan pengesahan dalam perkhidmatan di KPM.
Sehubungan dengan itu semakan keputusan secara talian bagi KISSM yang telah diluluskan keputusannya di dalam Mesyuarat Panel penilai Induk KISSM Kumpulan 1 Bil 1/2010 pada 1 Jun 2010 untuk Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) bagi bulan Ogos, September, Oktober dan November 2009 serta Institut Pendidikan Guru (IPG) bagi Bil 4/2009 boleh mula dilayari pada 21 Jun 2010.

Sekian harap, maklum.

No comments: